Klubi arengukava

2,556 vaatamist

RAPLA SULGPALLIKLUBI VALGE HANI ARENGUKAVA 2022-2025

Missioon: Me arendame ja tutvustame sulgpalli, kui spordiala Rapla maakonnas ning esindame kogukonda üle-eestilistel võistlustel. 

Visioon: Meil on elujõuline ja jätkusuutlik sulgpallisporti arendav spordiorganisatsioon Rapla maakonnas.

 

Väärtused: 

Hoolivus – me peame lugu iseendast. Oleme hoolivad võistlus- ja treeningpartnerite ning treenerite suhtes. Soovime aidata korraldada klubi üritusi. Hoolime meie klubi järelkasvust.

Ausus – teame ausa mängu reegleid. Kasutame neid teadmisi treeningutel ja võistlustel. Võtame aktiivselt osa nendest treeningutest, mille oleme tasunud.

Kohusetunne – tuleme treeningule õigel ajal. Anname alati oma puudumisest teada. Oleme treeningutel töökad ja aktiivsed. 

 

Lühiajalugu

Sulgpalli on harrastatud Raplas paarkümmend aastat, kuid Rapla Sulgpalliklubi Valge Hani loodi 2011. aasta detsembris.  2022. aasta kevadel oli klubis 38  täiskasvanud liiget ja 60 õpilast. Klubi korraldab maakonna meistrivõistlusi aastast 2016 ja koolinoorte  meistrivõistlusi aastast 2018.

Aastal 2018 alustas klubi  sulgpalli spordiõppega eesmärgiga kasvatada sulgpalli järelkasvu Rapla maakonnas ning pakkuda täiskasvanutele võimalust sportlikult areneda. Aastal 2021 saavutas klubi  noosportlane U13 Eesti meistrivõistlustel 1. koha. Mitmed lapsed on liikunud B-liigast A-liigasse. Noored klubi sportlased on osalenud ka Noorte GPdel.
Klubi pakub treeningvõimalusi treeneriga  Raplas, Märjamaal ja Järvakandis.

Klubil on kolm kutsega treenerit Treeninguid viivad läbi nii lastele kui täiskasvanutele ka külalistreenerid Raul Must (al 2018) ja Karl Kert.(al 2020) 


Klubil on oma logo, võistlussärgid ja mõned bränditooted. Klubi FBs on 300 jälgijat.

Klubi on Rapla Maakonna Spordiliidu liige, 2021. aastast osaleme ka juhatuse töös.  Klubi on saanud toetust Rapla Maakonna Spordiliidust ja kohalikest omavalitsustest – Raplast, Märjamaalt ja Kehtnast nii spordiõppe kui huvihariduse programmidest. Alates aastast 2018 on klubi Eesti Sulgpalliliidu liige

EOK tunnustas 2021. aastal  klubi,  kui maakonna parimat spordiklubi. 

 

2022 – 2025. aasta eesmärgid, mis toetavad tegevuste elluviimist: 

  • jõuda saavutusspordis tulemusteni, aga laiendada kandepinda ka rahvasportlaste seas;
  • saavutada huvikooli staatus 

2022 – 2025. aasta tegevused:

Teema Tegevused Sihtrühm 2022 2023 2024 2025 Vastutaja/koostöö
Treeningud Raplas, Märjamaal ja Järvakandis  lapsed vanuses 8-19 erinevates tasemegruppides x x x x juhatus ja treenerid
Raplas, Märjamaal ja Järvakandis täiskasvanud erinevates tasemegruppides x x x x juhatus ja treenerid
Koolitused Treenerite täiendkoolitus treenerid x x x x Eesti Sulgpalliliit, treenerid
Treenerikutse jätkukoolitus treenerid x x x x Eesti Sulgpalliliit, treenerid
Koolitused lapsevanemad, klubi liikmed, lapsed x x juhatus
Võistlused Maakonna meistrivõistluste ja koolinoorte meistrivõistluste korraldamine maakonnas elavad, töötavad või siit pärit sulgpallurid x x x x juhatus
HÖFF (Hane Öö Füüsiline Festival) klubiliikmed ja külalised x x x x juhatus, liikmed
Valge Hane turniir klubiliikmed ja külalised x x x x juhatus, liikmed
Lastevõistlus – 1x kvartalis lapsed x x x x juhatus, liikmed
Noorte GP  U11-U19 x x x juhatus
Liikmed Liikmete kaasamine ürituste korraldamisesse juhatus x x x x liikmed, juhatus
Regulaarne tagasiside liikmetelt liikmed x x x x juhatus
Uute liikmete värbamine uued liikmed x x x x juhatus, liikmed
Ühistegevused (jõulupidu jms) liikmed x x x x juhatus, liikmed
Järelkasv Regulaarne eneseanalüüs lastelt klubi lapsed x x x x juhatus
Ühine võistlustel käimine  klubi lapsed x x x x juhatus
Moodustada taseme järgi laste grupid klubi lapsed x x x x juhatus, treenerid
Ühise spordiriietuse tellimine klubi lapsed x x juhatus
Koostöö Rapla maakonna spordiliit x x x x juhatus
Sõprusklubid liikmed x x x x liikmed, juhatus
Finantsid Sponsorite leidmine liikmed x x x x liikmed, juhatus
Toetustaotlused KOVst, spordiliidust, jne liikmed x x x x juhatus
Juhtimine Jagatud juhtimise arendamine (vastutusvald-

konnad, ühine informatsiooni jagamine)

juhatus x x x x juhatus
Õppe-ja arendustöö Saada huvikooliks ( EHIS)  lapsed x x juhatus
Avalikud suhted  Toetaja pakettide välja töötamine liikmed x juhatus

 

 

RAPLA SULGPALLIKLUBI VALGE HANI ARENGUKAVA 2018-2021

Lühiajalugu

Sulgpalli on harrastatud Raplas paarkümmend aastat, kuid Rapla Sulgpalliklubi Valge Hani loodi 2011. aasta detsembris.  2018. aasta kevadel oli klubis 21  liiget. Toimus üks ühine  klubitreening nädalas. Mõned klubiliikmed (neljandik) on osalenud üleriigilistel võistlustel. Klubil on läbi aegade olnud mitmed sõprusklubid: Tallinna Linnavalitsus, Heimtali Suled, Pärnu Sulgpalliklubi ja Kuuseklubi Laagris. Klubil on traditsioonilised üritused (suvine turniir Rätsepa iste, jalgrattamatk, jõulupidu), üks kord on korraldatud Rapla  linna meistrivõistlusi (2015) ja kolm aastat maakonna meistrivõistlusi (2016-2018). 2018 korraldas klubi esimesed lastevõistlused maakonnas.
Klubil on oma logo, võistlussärgid ja mõned bränditooted.
Klubi on Rapla Maakonna Spordiliidu liige. Klubi on saanud toetust Rapla Maakonna Spordiliidust ja Rapla Vallavalitsusest maakondlike võistluste korraldamiseks.

Missioon

Rapla Sulgpalliklubi Valge Hani koondab oma ridadesse sulgpalli armastavaid inimesi, kes soovivad veeta vaba aega sportlikult ja kelle missiooniks on populariseerida Raplamaal sulgpalli kui spordiala, mis on sobilik igas vanuses harrastajatele.

Visioon

Aastaks 2021 on Rapla Sulgpalliklubi Valge Hani spordiklubi, kus on  50 aktiivset liiget, toimub spordiõpe  lastele ja täiskasvanutele erinevates tasemegruppides,  kohapeal on olemas kompetents viia läbi lastetreeninguid ja gruppe treenivad ka litsentseeritud treenerid. Klubi on maakonna sulgpallielu edendaja ja eestvedaja – toimuvad võistlused nii lastele kui täiskasvanutele, klubi on Eesti Sulgpalliliidu liige. Raplas toimub vähemalt üks üleriigiline võistlus klubi eestvedamisel ning  üks GP etapp.  Klubil on oma sponsor ning Rapla sulgpallurid osalevad aktiivselt üle-eestilistel võistlustel, Rapla klubil on mitmeid sõprusklubisid üle Eesti.

Klubi lähieesmärgid

  • on klubist lahkunud liikmete tagasitoomine ning Raplamaal aktiivselt tegutsevate mängijate haaramine klubi ridadesse pakkudes võimalusi enesearenduseks spordis läbi treeningute ning ühistegevuste
  • spordiõppe algatamine ja järelkasvuga tegelemine.
Jrk nr Eesmärk Tegevus 2018 2019 2020 2021 Ressursid Vastutaja/koostöö
1. Saada arvestatavaks klubiks Eesti sulgpallimaastikul

 

1. Eesti Sulgpalliliidu liikmeks astumine x A 13 €/in – klubi eelarve Juhatuse esimees

 

2. Klubiliikmete osalus üle-Eestilistel võistlustel (Yonex, Pabolat etapid jt), sept-mai     x x x x Omafinantseering (sulgpalliliidu liikme-tele 1,6€ soodsam osavõtutasu) Liikmed

 

3. Lahtiste võistluse korraldamine Raplas – Valge Hane turniir paarismängus, november , Sadolin spordihoone x

 

x x x Rapla VV, osavõtutasud

 

Klubi
4. Üle-eestilise võistluse Raplasse toomine (GP etapp), mai,  Sadolin Spordihoone x Eesti Sulgpalliliidu finantsid Eesti Sulgpalliliit

 

2. Võimaldada algajatel ja edasijõudnud täiskasvanutel omandada ja arendada oskusi 1.Treeningud treeneriga 2 x nädalas (tehnika, taktika) kahes tasemegrupis- algajad ja edasijõudnud , sept-mai, Sadolin Spordihoone, Alu spordihoone x x x x Omaosalus

 

Juhatuse esimees/Tondiraba Sulgpalliklubi
3. Kujundada välja Raplamaal sulgpalli koolkond, hoolitseda järelkasvu eest 1.Laste spordiõppe avamine 1 grupiga

2 x nädalas

x x x x Spordiõppetoetus Rapla vallast, Eesti Sulgpalliliidust, spordiõppemaks lastevanematele Juhatus

 

 

 

2.Sulgpallivõistlused lastele, mai Sadolin Spordihoones x x x x Rapla MSL projektitoetus Juhatuse esimees/

Rapla MSL

4. Arendada välja kohapealne kompetents laste treenimiseks 1.Klubiliiimete osalemine treenerikoolitustel x x Klubi toetus, Eesti Sulgpalliliidu võima-lused Klubiliikmed (2-3)
5. Arendada maakondlikku võistlussporti 1.Rapla maakonna meistrivõistluste korraldamine paaris ja üksikmängus kahes tasemegrupis (meistriliiga ja rahvaliiga) x x x x Rapla MSL, omaosalus Juhatus

 

 

6. Tutvustada sulgpalli laiemalt ja äratada huvi sulgpalli mängimiseks 1.Sulgaplliõhtud maakonna erinevates kohtades (Märjamaa, Järvakandi, Alu, Hagudi, Kohila jt) x x x Valdade toetus, omaosalus Juhatus
7. Edendada klubisisest seltsielu läbi traditsiooniliste ürituste 1.Rätsepa iste turniir, august, Kõrvetagusel x x x Klubi eelarve

 

Ülle ja Riho Rüüson
2.Sõprusturniiri korraldamine Raplas (Heimtali, Tallinna LV, Pärnu Sulgpalliklubi ja Kuuse klubi jt) x x x x Osavõtutasud Klubi
3. Sõprusturniiridel osalemine x x x x Omaosalus Liikmed
3. Jalgrattamatk, suvi

 

x x x x Omaosalus

 

Andres Ainsar, Andrus Tamsalu
4. Jõulupidu, detsember x x x x Omaosalus Jelena Taling
8. Tutvustada klubi ja sulgpalli laiemalt 1 .FB leht Rapla Sulgpalliklubi Valge Hani x x x x Tasuta Ülle Laasner
2. Tre Raadios esinemine 1x aastas x x x x Klubi eelarve Juhatus
3. Artiklid maakonnalehes ja vallalehes võistluste järgselt, 2-3 artiklit aastas x x x x Tasuta

 

Ülle Laasner

 

4. Klubi osalus rahvaspordiüritustel – Jüriööjooks, valla tali- või suvemängud jm x x x Klubi eelarve

 

Juhatus

 

5.Klubi võistlusvormi uuendamine (klubi logoga/sponsori logoga särgid/seelikud) x Omaosalus/sponsori toetus Riho Rüüson

 

6.Klubi logoga bränditooted (kingitused, auhinnad) x x x x Klubi eelarve Juhatus