Klubi arengukava

1,612 vaatamist

RAPLA SULGPALLIKLUBI VALGE HANI ARENGUKAVA 2018-2021

Lühiajalugu

Sulgpalli on harrastatud Raplas paarkümmend aastat, kuid Rapla Sulgpalliklubi Valge Hani loodi 2011. aasta detsembris.  2018. aasta kevadel oli klubis 21  liiget. Toimus üks ühine  klubitreening nädalas. Mõned klubiliikmed (neljandik) on osalenud üleriigilistel võistlustel. Klubil on läbi aegade olnud mitmed sõprusklubid: Tallinna Linnavalitsus, Heimtali Suled, Pärnu Sulgpalliklubi ja Kuuseklubi Laagris. Klubil on traditsioonilised üritused (suvine turniir Rätsepa iste, jalgrattamatk, jõulupidu), üks kord on korraldatud Rapla  linna meistrivõistlusi (2015) ja kolm aastat maakonna meistrivõistlusi (2016-2018). 2018 korraldas klubi esimesed lastevõistlused maakonnas.
Klubil on oma logo, võistlussärgid ja mõned bränditooted.
Klubi on Rapla Maakonna Spordiliidu liige. Klubi on saanud toetust Rapla Maakonna Spordiliidust ja Rapla Vallavalitsusest maakondlike võistluste korraldamiseks.

Missioon

Rapla Sulgpalliklubi Valge Hani koondab oma ridadesse sulgpalli armastavaid inimesi, kes soovivad veeta vaba aega sportlikult ja kelle missiooniks on populariseerida Raplamaal sulgpalli kui spordiala, mis on sobilik igas vanuses harrastajatele.

Visioon

Aastaks 2021 on Rapla Sulgpalliklubi Valge Hani spordiklubi, kus on  50 aktiivset liiget, toimub spordiõpe  lastele ja täiskasvanutele erinevates tasemegruppides,  kohapeal on olemas kompetents viia läbi lastetreeninguid ja gruppe treenivad ka litsentseeritud treenerid. Klubi on maakonna sulgpallielu edendaja ja eestvedaja – toimuvad võistlused nii lastele kui täiskasvanutele, klubi on Eesti Sulgpalliliidu liige. Raplas toimub vähemalt üks üleriigiline võistlus klubi eestvedamisel ning  üks GP etapp.  Klubil on oma sponsor ning Rapla sulgpallurid osalevad aktiivselt üle-eestilistel võistlustel, Rapla klubil on mitmeid sõprusklubisid üle Eesti.

Klubi lähieesmärgid

  • on klubist lahkunud liikmete tagasitoomine ning Raplamaal aktiivselt tegutsevate mängijate haaramine klubi ridadesse pakkudes võimalusi enesearenduseks spordis läbi treeningute ning ühistegevuste
  • spordiõppe algatamine ja järelkasvuga tegelemine.
Jrk nr Eesmärk Tegevus 2018 2019 2020 2021 Ressursid Vastutaja/koostöö
1. Saada arvestatavaks klubiks Eesti sulgpallimaastikul

 

1. Eesti Sulgpalliliidu liikmeks astumine x A 13 €/in – klubi eelarve Juhatuse esimees

 

2. Klubiliikmete osalus üle-Eestilistel võistlustel (Yonex, Pabolat etapid jt), sept-mai     x x x x Omafinantseering (sulgpalliliidu liikme-tele 1,6€ soodsam osavõtutasu) Liikmed

 

3. Lahtiste võistluse korraldamine Raplas – Valge Hane turniir paarismängus, november , Sadolin spordihoone x

 

x x x Rapla VV, osavõtutasud

 

Klubi
4. Üle-eestilise võistluse Raplasse toomine (GP etapp), mai,  Sadolin Spordihoone x Eesti Sulgpalliliidu finantsid Eesti Sulgpalliliit

 

2. Võimaldada algajatel ja edasijõudnud täiskasvanutel omandada ja arendada oskusi 1.Treeningud treeneriga 2 x nädalas (tehnika, taktika) kahes tasemegrupis- algajad ja edasijõudnud , sept-mai, Sadolin Spordihoone, Alu spordihoone x x x x Omaosalus

 

Juhatuse esimees/Tondiraba Sulgpalliklubi
3. Kujundada välja Raplamaal sulgpalli koolkond, hoolitseda järelkasvu eest 1.Laste spordiõppe avamine 1 grupiga

2 x nädalas

x x x x Spordiõppetoetus Rapla vallast, Eesti Sulgpalliliidust, spordiõppemaks lastevanematele Juhatus

 

 

 

2.Sulgpallivõistlused lastele, mai Sadolin Spordihoones x x x x Rapla MSL projektitoetus Juhatuse esimees/

Rapla MSL

4. Arendada välja kohapealne kompetents laste treenimiseks 1.Klubiliiimete osalemine treenerikoolitustel x x Klubi toetus, Eesti Sulgpalliliidu võima-lused Klubiliikmed (2-3)
5. Arendada maakondlikku võistlussporti 1.Rapla maakonna meistrivõistluste korraldamine paaris ja üksikmängus kahes tasemegrupis (meistriliiga ja rahvaliiga) x x x x Rapla MSL, omaosalus Juhatus

 

 

6. Tutvustada sulgpalli laiemalt ja äratada huvi sulgpalli mängimiseks 1.Sulgaplliõhtud maakonna erinevates kohtades (Märjamaa, Järvakandi, Alu, Hagudi, Kohila jt) x x x Valdade toetus, omaosalus Juhatus
7. Edendada klubisisest seltsielu läbi traditsiooniliste ürituste 1.Rätsepa iste turniir, august, Kõrvetagusel x x x Klubi eelarve

 

Ülle ja Riho Rüüson
2.Sõprusturniiri korraldamine Raplas (Heimtali, Tallinna LV, Pärnu Sulgpalliklubi ja Kuuse klubi jt) x x x x Osavõtutasud Klubi
3. Sõprusturniiridel osalemine x x x x Omaosalus Liikmed
3. Jalgrattamatk, suvi

 

x x x x Omaosalus

 

Andres Ainsar, Andrus Tamsalu
4. Jõulupidu, detsember x x x x Omaosalus Jelena Taling
8. Tutvustada klubi ja sulgpalli laiemalt 1 .FB leht Rapla Sulgpalliklubi Valge Hani x x x x Tasuta Ülle Laasner
2. Tre Raadios esinemine 1x aastas x x x x Klubi eelarve Juhatus
3. Artiklid maakonnalehes ja vallalehes võistluste järgselt, 2-3 artiklit aastas x x x x Tasuta

 

Ülle Laasner

 

4. Klubi osalus rahvaspordiüritustel – Jüriööjooks, valla tali- või suvemängud jm x x x Klubi eelarve

 

Juhatus

 

5.Klubi võistlusvormi uuendamine (klubi logoga/sponsori logoga särgid/seelikud) x Omaosalus/sponsori toetus Riho Rüüson

 

6.Klubi logoga bränditooted (kingitused, auhinnad) x x x x Klubi eelarve Juhatus